Γνωμοδοτήσεις έτους 2015

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2015

Έγγραφα

pdf 231 - 2015 _ Ειδικό τέλος

pdf 234 - 2015 δημοφιλές

pdf 235 - 2015 _ Μισθοδοσία υπαλλήλων δημοφιλές

pdf 236 - 2015 _ Χρηματικό βοήθημα δημοφιλές

pdf 237 - 2015 δημοφιλές

pdf 239 - 2015 δημοφιλές

pdf 241 - 2015 _ Παράλληλη απασχόληση δημοφιλές

pdf 244 - 2015 _ Ωράριο εργασίας ΑΜΕΑ δημοφιλές

pdf 245 - 2015 _ Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

pdf 246 - 2015 _ Ορκωτοί ελεγκτές

pdf 248 - 2015 _ Άδεια ανατροφής τέκνου

pdf 249 - 2015 _ Παρακράτηση φόρου

pdf 252 - 2015 δημοφιλές

pdf 253 - 2015 _ Προκαταβολή μισθού δημοφιλές

pdf 254 - 2015 _ Για αυτοκίνητα

pdf 256 - 2015 δημοφιλές

pdf 257 - 2015 _ Κλοπή ύδατος δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store