Γνωμοδοτήσεις έτους 2015

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2015

Έγγραφα

pdf 258 - 2015 _ ΑΜΕΑ

pdf 259 - 2015 _ Ομοειδείς δαπάνες

pdf 262 - 2015

pdf 263 - 2015

pdf 264 - 2015

pdf 265 - 2015

pdf 266 - 2015

pdf 267 - 2015

pdf 268 - 2015

pdf 269 - 2015

pdf 271 - 2015

pdf 273 - 2015

pdf 274 - 2015

pdf 275 - 2015

pdf 276 - 2015

pdf 277 - 2015

pdf 278 - 2015

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store