Γνωμοδοτήσεις έτους 2017

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2017

Έγγραφα

pdf 291 - 2017 _ Επιτόκιο υπερημερίας δημοφιλές

pdf 293 - 2017 _ Ειδικό τέλος

pdf 294_2017_20ετής η επιβολή ειδικού τέλους

pdf 296_2017_Παροχή σε είδος δημοφιλές

pdf 297_2017_Άδεια ανατροφής τέκνου

pdf 298_2017 δημοφιλές

pdf 299_2017_Αναπληρώτρια Διευθύντρια δημοφιλές

pdf 300_2017_Ρυθμίσεις οφειλών

pdf 301_2017_Άδεια ανατροφής τέκνου δημοφιλές

pdf 302_2017_Υποχρεωτικές ετήσιες εισφορές

pdf 303_2017_Καταβολή επιδομάτων εργαζομένων δημοφιλές

pdf 305_2017 Ειδικό Τέλος

pdf 306_2017_Παραγραφή βεβαίωσης οφειλών από τέλη δημοφιλές

pdf 307_2017_ Άδεια ανατροφής τέκνου

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store