Γνωμοδοτήσεις έτους 2018

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2018

Έγγραφα

pdf 308_2018_Εγκατάσταση πυροσβεστικών υδροστομίων δημοφιλές

pdf 309_2018_Άδεια ανατροφής τέκνου σε υπάλληλο δημοφιλές

pdf 310_2018_ Άδεια ανατροφής τέκνου δημοφιλές

pdf 311_2018_Δωρεά τρίτου προς Δήμο δημοφιλές

pdf 312_2018 δημοφιλές

pdf 314_2018_Εποπτεία αποφάσεων Δ.Σ. δημοφιλές

pdf 316_2018 Γενικός Διευθυντής δημοφιλές

pdf 317_2018 Επιβολή Τέλους 80% δημοφιλές

pdf 318_2018 Αγορά ιδιωτικού ακινήτου δημοφιλές

pdf 319_2018 Απόσπαση υπαλλήλου δημοφιλές

pdf 320_2018 Καταλογισμός νέου ιδιοκτήτη ακινήτου δημοφιλές

pdf 322_2018 Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία δημοφιλές

pdf 323_2018 Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοφιλές

pdf 324_2018 Τεχνικός Ασφαλείας και Ιατρός Εργασίας δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store