Γνωμοδοτήσεις έτους 2018

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2018

Έγγραφα

pdf 310_2018_ Άδεια ανατροφής τέκνου δημοφιλές

pdf 311_2018_Δωρεά τρίτου προς Δήμο

pdf 312_2018 δημοφιλές

pdf 314_2018_Εποπτεία αποφάσεων Δ.Σ.

pdf 316_2018 Γενικός Διευθυντής

pdf 317_2018 Επιβολή Τέλους 80%

pdf 318_2018 Αγορά ιδιωτικού ακινήτου

pdf 319_2018 Απόσπαση υπαλλήλου

pdf 322_2018 Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία

pdf 323_2018 Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store