Γνωμοδοτήσεις έτους 2021

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2021

Έγγραφα

pdf 396_2021 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων δημοφιλές

pdf 397_2021 Ενιαίο μισθολόγιο δημοφιλές

pdf 398_2021 δημοφιλές

pdf 401_2021 Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοφιλές

pdf 402_2021 Πόθεν Εσχες δημοφιλές

pdf 403 2021 δημοφιλές

pdf 404_2021 Αντικατάσταση Προέδρου Δ.Σ. δημοφιλές

pdf 405_2021 Επίδομα οικογενειακής παροχής του Ν. 4354/2015 δημοφιλές

pdf 406 2021 δημοφιλές

pdf 407_2021 Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας δημοφιλές

pdf 408_2021 Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας δημοφιλές

pdf 409_2021 Αναπλήρωση Προϊσταμένων δημοφιλές

pdf 410_2021 Αμοιβή προσωπικού δημοφιλές

pdf 413 2021 δημοφιλές

pdf 414_2021 Σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού - Αγωγές δημοφιλές

pdf 415_2021 Αδειες ειδικού σκοπού και τηλεργασία δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store