Γνωμοδοτήσεις έτους 2021

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2021

Έγγραφα

pdf 437_2021 Έκδοση ενταλμάτων δημοφιλές

pdf 439_2021 Κινητικότητα δημοφιλές

pdf 440_2021 Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας δημοφιλές

pdf 441_2021 Συνταξιοδότηση δημοφιλές

pdf 442_2021 Γονική άδεια δημοφιλές

pdf 443_2021 Αναγνώριση μεταπτυχιακού

pdf 444_2021 Δόκιμη υπηρεσία δημοφιλές

pdf 445_2021 Ετήσια εργοδοτική εισφορά

pdf 446 2021 Απόσπαση για λόγους υγείας δημοφιλές

pdf 447 2021 Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

pdf 448_ 2021 Συνταξιοδότηση δημοφιλές

pdf 449_2021 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ

pdf 450_2021 Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοφιλές

pdf 451_2021 Αποζημίωση για πρακτική άσκηση

pdf 452_2021 Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store