Ενωσιακό Δίκαιο

Φάκελος Ενωσιακό Δίκαιο

Έγγραφα

pdf Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787

pdf Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ

pdf Oδηγία 91/271 για τα αστικά λύματα

pdf Οδηγία 2004/18/ΕΚ

pdf Οδηγία 2004/17/ΕΚ

pdf Οδηγία 51/2005 της Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store