Εθνικό Δίκαιο

Φάκελος Εθνικό Δίκαιο

Έγγραφα

pdf Νόμος 2190/1994 - AΣΕΠ δημοφιλές

pdf ΚΥΑ 43504/2005 - Αδειες χρήσης υδάτων

pdf Νόμος 2647/1998

pdf Νόμος 3801/2009

pdf Νόμος 2503/1997

pdf Νόμος 2307/1995

pdf Νόμος 3389/2005

pdf Νόμος 2839/2000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store