Υδατικό Ισοζύγιο (έγγραφα)

Κάντε κλικ εδώ για την διάθεση λογισμικού Υπολογισμού Υδατικού Ισοζυγίου και Δεικτών Απόδοσης από τον Ε.Υ.Σ. (Ελληνικό Υδατικό Σύνδεσμο)

Κάντε κλικ εδώ για την διάθεση λογισμικού για τον υπολογισμό του Υδατικού Ισοζυγίου (Top - Down) της εταιρείας «Liemberger & Partners».

Φάκελος Υδατικό Ισοζύγιο

Έγγραφα

pdf District Metered Areas Guidance Notes δημοφιλές

pdf Good Practices on Leakage Management-Case Studies δημοφιλές

pdf Good Practices on Leakage Management-Main Report δημοφιλές

pdf Guidelines for water loss reduction δημοφιλές

pdf IWA LD Guidance Notes δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store