Εκπροσώπηση των Δ.Ε.Υ.Α. και διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματά τους