Οδηγός Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4412/2016

Ο παρών Οδηγός έχει συνταχθεί από την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως υπόδειγμα και εργαλείο για την υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αποποιείται κάθε ευθύνης για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις κάθε τύπου, όπως και για οιαδήποτε ζημία – είτε άμεση, είτε έμμεση ή τυχαία – που προκύπτει από την ανάγνωση ή τη χρήση των δημοσιευμένων πληροφοριών, από οιασδήποτε μορφής περιεχόμενο που βρίσκεται στον ιστότοπο ή την πρόσβαση σε υλικό ή τη χρήση υλικού που περιέχεται σε άλλους ιστότοπους.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store