Προφιλ - Ιστορικό

Ιστορικό

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), ιδρύθηκε το 1989 με έδρα την Λάρισα.

Την ίδρυση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. εμπνεύσθηκε ο αείμνηστος Δήμαρχος Λάρισας Αριστείδης Λαμπρούλης ο οποίος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, αντιλήφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80, ότι βιώσιμη λύση στα προβλήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) μπορεί να δοθεί μόνο αν υπάρξει ένωση δυνάμεων, συντονισμός ενεργειών και οργανωμένη διεκδίκηση από τις Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας.

Ήταν η εποχή που οι περισσότερες Δ.Ε.Υ.Α. και ιδιαίτερα αυτές που ιδρύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του '80, αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας του δυσμενούς χρηματοδοτικού πλαισίου του ν. 1069/80, του θεσμικού τους πλαισίου, με το οποίο κατασκεύασαν τα ζωτικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Το δυσμενές αυτό σχήμα χρηματοδότησης ανάγκασε τις Δ.Ε.Υ.Α. να καταφύγουν σε υψηλότατο δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να καλύψουν την ίδια συμμετοχή τους στο κόστος των έργων τους το οποίο ήταν πολύ υψηλό, ενώ τα έργα τους δεν ήταν άμεσης απόδοσης.

Ο Αριστείδης Λαμπρούλης με την οξυδέρκεια και την πολιτική ευφυία που τον διέκρινε αντιλήφθηκε ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είχαν ανάγκη από ένα κοινό φορέα εκπροσώπησης που συστηματικά και οργανωμένα θα προωθούσε τα αιτήματά τους στα συναρμόδια για ζητήματα ύδρευσης-αποχέτευσης Υπουργεία και κυρίως στο εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, το θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α., ο ν. 1069/80, παρότι ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του αξιόπιστο θεσμικό εργαλείο ήταν αναγκαίο να αναθεωρηθεί διότι κάποιες διατάξεις του αποδείχθηκαν στην πράξη μη λειτουργικές, δημιουργώντας προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και ιδίως στην ευελιξία τους.

Τις απόψεις του Δημάρχου Λάρισας ενστερνίσθηκαν Δήμαρχοι - Πρόεδροι από 25 Δ.Ε.ΥΑ. με πρωτεργάτες τους τότε Δημάρχους Πτολεμαΐδας Κώστα Μαυρομάτη, Ιωαννίνων Φίλιππο Φίλιο, Αργούς Δημήτρη Παπανικολάου, Ρόδου Σάββα Καραγιάννη, Ορεστιάδας Βαρσαμάκη Βαρσαμακίδη, Καρδίτσας Δημήτρη Αρχοντή, Πρέβεζας Νίκο Γιαννούλη κ.α.

Η Ένωση των Δ.Ε.Υ.Α. ήταν πια γεγονός. Μετά από τη δικαστική της αναγνώριση από το Πρωτοδικείο Λάρισας τον Μάρτιο του 1989, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. πραγματοποίησε την 1η Τακτική Γενική της Συνέλευση στην Πρέβεζα (Ιούλιος 1989) όπου εξελέγη το πρώτο Δ.Σ. της Ένωσης.

Πρόεδρος εξελέγη ο Αριστείδης Λαμπρούλης, Δήμαρχος Λάρισας, Αντιπρόεδρος ο Σάββας Καραγιάννης, Δήμαρχος Ρόδου, Γεν. Γραμματέας ο Κώστας Μαυρομάτης, Δήμαρχος Πτολεμαΐδας, Ταμίας ο Φίλιππος Φίλιος, Δήμαρχος Ιωαννιτών και μέλη οι Βαρσαμάκης Βαρσαμακίδης, Δήμαρχος Ορεστιάδας, Δημήτρης Παπανικολάου, Δήμαρχος Αργούς και Γιώργος Ματθαιάκης, μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ξεκίνησε την λειτουργία της στην Λάρισα τον Ιανουάριο του 1990, έχοντας στη δύναμη των μελών της 40 Δ.Ε.Υ.Α. Σήμερα αριθμεί 122 Δ.Ε.Υ.Α. μέλη.

 

Από τότε μέχρι σήμερα λειτουργεί στην Λάρισα κι έχει εξελιχθεί σε ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό δίκτυο ανθρώπων, πολιτικών και επιχειρήσεων κι ένα πετυχημένο πείραμα αποκέντρωσης.

Προφίλ

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είναι ΝΠΙΔ (Σωματείο) με έδρα την Λάρισα και σήμερα εκπροσωπεί 122 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε σύνολο 126 Δ.Ε.Υ.Α. που λειτουργούν στους Δήμους της χώρας μας (πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης) καλύπτοντας με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους (ύδρευση - αποχέτευση - επεξεργασία λυμάτων - τηλεθέρμανση) 5.222.077 κατοίκους.

Συντονίζει τις ενέργειες των Δ.Ε.Υ.Α., προωθώντας τα προβλήματά τους στην Πολιτεία και διεκδικώντας ορθολογικές και βιώσιμες λύσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στα μέλη της στήριξη, υποστήριξη και βοήθεια σε όλο το φάσμα της λειτουργίας τους. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. συγκεντρώνει τεχνογνωσία στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης και τη διαχέει στα μέλη της μέσω ημερίδων, Σεμιναρίων, Οδηγών και Πρότυπων εργαλείων (πρότυποι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λ.π.). Επίσης, συνεργάζεται με τις Ε.ΥΔ.Α.Π. και Ε.Υ.Α.Θ., την ΚΕΔΕ, Πανεπιστήμια και άλλους φορείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από Προέδρους ισάριθμων Δ.Ε.Υ.Α., Δημάρχους ή Δημοτικούς Συμβούλους κι ελέγχεται από 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή. Το έργο της υποστηρίζουν εκτός από το μόνιμο προσωπικό της στην Λάρισα και νομικό σύμβουλο στην Αθήνα, τέσσερεις (4) Επιστημονικές Επιτροπές (Τεχνική, Οικονομική, Περιβάλλοντος και Παρακολούθησης ΕΣΠΑ) που αποτελούνται από στελέχη των Δ.Ε.Υ.Α. μελών της.
Τα έσοδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών της.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είναι μέλος της EUREAU (Εuropean Union of National Associations of Water Suppliers) (eureau.org) εκπροσωπώντας τον τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης της χώρας μας και του Water Europe (watereurope.eu).

Με το ν. 4483/2017 η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αναγνωρίσθηκε θεσμικά από την Πολιτεία ως εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α., ενώ με τη δυναμική παρουσία της στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στον τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης κατάφερε να καταξιωθεί και να αποτελεί σήμερα αξιόπιστο θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας σε σοβαρά περιβαλλοντικά κι αναπτυξιακά ζητήματα όπως είναι η διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενηρωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store