banner-magnitoskopimeni-gs-2019

ananlusi-nerou banner

Μ. Φυτούσης: Με ρεαλιστική οικονομική πολιτική υλοποιούμε έργα με ιδίους πόρους

12 September 2013

Ένα πολύτιμο έργο στους πολίτες Χίου προσφέρει η τοπική ΔΕΥΑ στα 40 χρόνια λειτουργία της. Όπως τονίζει ο πρόεδρος Μιχάλης Φυτούσης, από το 1984 που ιδρύθηκε η ΔΕΥΑΧ, έχει καταφέρει να αναβαθμίσει σχεδόν εξ ολοκλήρου την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων τόσο στον τομέα της ύδρευσης όσο και της αποχέτευσης, ενώ πλέον εξυπηρετεί 45.000 καταναλωτές.

Όπως τονίζει μάλιστα στο άρθρο του, η ΔΕΥΑΧ κοιτάζει το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία αφού το μεγαλύτερο μέρος των έργων υποδομής έχει δρομολογηθεί, ενώ με την ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρι (τέλος του 2013 έως αρχές του 2014) θα έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα και στον τομέα της ύδρευσης.

Τέλος, όσον αφορά τα οικονομικά, εφαρμόζει μια ρεαλιστική οικονομική πολιτική μεταξύ εσόδων – εξόδων που δίνει την δυνατότητα να καλύπτει πλήρως όλες τις δαπάνες και να εκτελεί σημαντικά έργα με ιδίους πόρους.

Μιχάλης Φυτούσης: Γνωριμία με τη ΔΕΥΑ Χίου

«Ιδρύθηκε το 1984 πρωτοποριακά από τον Δήμο Χίου για την κάλυψη των αναγκών της πόλης της Χίου. Αφού εκτέλεσε ένα τεράστιο έργο αποχέτευσης αλλά και ύδρευσης το 2011, με την ίδρυση του Καλλικρατικού Δήμου Χίου, ενσωμάτωσε άμεσα έξι υπηρεσίες ύδρευσης και μία μικρότερη ΔΕΥΑ των τέως Καποδιστριακών Δήμων του Νησιού.

Έτσι σήμερα εξυπηρετεί 45.000 καταναλωτές σε ύδρευση – αποχέτευση και άρδευση που βρίσκονται σε όλο το νησί, κατανεμημένη σε 60 περίπου χωριά-οικισμούς. Για τους παραπάνω σκοπούς χρησιμοποιούνται 250 αντλιοστάσια και δεκάδες χιλιόμετρα δικτύων.

Στην Ύδρευση, με δεδομένο ότι η ετήσια βροχόπτωση είναι χαμηλή 60-80 cm για να ανταπεξέλθουμε, έχουμε ανάπτυξη όλο το φάσμα των διαθέσιμων τεχνολογιών. Έτσι σήμερα χρησιμοποιούμε γεωτρήσεις - αφαλατώσεις υφάλμυρου νερού - αφαλατώσεις θαλασσινού νερού - φράγματα και λιμνοδεξαμενές καθώς διυλιστήρια ανοιχτού και κλειστού τύπου και έχουμε αποκτήσει μία μοναδική εμπειρία γύρω από τις προαναφερόμενες εφαρμογές που μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να επιλέγουμε την βέλτιστη λύση για κάθε υδρευτικό μας πρόβλημα.

Στην επιχείρηση εργάζονται 41 άτομα μόνιμου και αορίστου χρόνου με μία μοναδική σχέση μεταξύ εξυπηρετουμένων καταναλωτών και προσωπικού. Δηλαδή, σε κάθε 1000 υδρόμετρα αντιστοιχεί ένας υπάλληλος, μία αναλογία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη, πανελλαδικά.

Όσον αφορά την αποχέτευση στην πόλη της Χίου, λειτουργεί τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός που καλύπτει την συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του Νησιού που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο κέντρο του Νησιού. Για ότι αφορά τους περιφερειακούς οικισμούς, αυτοί καλύπτονται τοπικά με μικρούς αυτόνομους βιολογικούς καθαρισμούς με στροφοτύμπανα. Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι βρισκόμαστε στην φάση Δημοπράτησης ενός πρωτοποριακού έργου που αφορά την επαναχρησιμοποίηση των εκροών του Βιολογικού καθαρισμού για την άρδευση του Κάμπου της Χίου που αποτελεί και σημείο αναφοράς του νησιού. Με αυτό το έργο στοχεύουμε να διαθέσουμε άφθονο και φθηνό νερό στην άρδευση. Από αυτό σήμερα καταλήγει στην θάλασσα, με προσδοκώμενα σημαντικά οφέλη εκτός από την άρδευση κυρίως έμμεσα στην ύδρευση , αφού θα σταματήσουν ισόποσες αρδευτικές αντλήσεις από πηγάδια και γεωτρήσεις.

Όσον αφορά τον τομέα της διαχείρισης έχουμε προχωρήσει στην αποτύπωση των δικτύων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ένα πολύ σημαντικό έργο που μας δίνει την δυνατότητα άμεσης επέμβασης άλλα και αυτόματη παρακολούθηση και χειρισμών από απόσταση, σχεδόν στο σύνολο των τεχνικών μας εγκαταστάσεων και όλα αυτά με ελάχιστο κόστος, με ιδίους πόρους, πρωτοποριακές ιδέες, δική μας τεχνογνωσία και με συνεργασία με τοπικούς φορείς και επιστήμονες.

Τέλος, όσον αφορά τα οικονομικά, εφαρμόζουμε μια ρεαλιστική οικονομική πολιτική μεταξύ εσόδων – εξόδων που μας δίνει την δυνατότητα να καλύπτουνε πλήρως όλες τις δαπάνες, να εκτελούμε σημαντικά έργα με ιδίους πόρους. Επιπλέον προβλέψαμε και έχουμε την δυνατότητα να αφαιρέσουμε το ειδικό τέλος 80% του Ν.1069/80 από την τιμολόγηση του νερού το χωρίς να κινδυνεύσουμε να βρεθούμε ελλειμματικοί, μία σημαντική ελάφρυνση για τους δημότες στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.

Μελανό σημείο, η κρατική δυσκαμψία που για εννέα Δ.Ε.Υ.Α. σε σύνολο 140, μεταξύ των οποίων και η Χίος, εξακολουθεί να αρνείται την δίκαιη ρύθμιση δανείου που ελήφθη το 1993 μαζί με τις άλλες 8 Δ.Ε.Υ.Α. με συμμετοχή από την Ε.Τ.Α. για τις ανάγκες αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου. Στην συνέχεια ο Νόμος άλλαξε και για όλες τις υπόλοιπες Δ.Ε.Υ.Α. η χρηματοδότηση των έργων αποχέτευσης έγινε μέσω κρατικών προϋπολογισμών 100%. Ένα ακόμα παράδειγμα που οι πρωτοπόροι και οι καινοτόμοι συνθλίβονται στην Ελληνική Γραφειοκρατία.

Παρόλα αυτά, κοιτάζουμε το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία αφού το μεγαλύτερο μέρος των έργων υποδομής έχουν δρομολογηθεί. Με την ολοκλήρωση δε του φράγματος Κόρης Γεφύρι (τέλος του 2013 έως αρχές του 2014) είναι βέβαιο ότι κερδίζουμε το στοίχημα στο υδρευτικό αφού προβλέψαμε και έχουμε ήδη σε αναμονή δίκτυα και διυλιστήριο άμεση για την αξιοποίηση του.»