Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα για την προστασία του περιβάλλοντος (05.06.2016)

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016 15:57

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος με στόχο να ευαισθητοποιεί τους πολίτες ώστε να διαμορφώνουν και να αναπτύσσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση της προστασίας του.

Με την ευκαιρία αυτή, η 'Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) η οποία εκπροσωπεί 117 Δημοτικές Επιχειρήσεις 'Υδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) της χώρας μας τονίζει ότι η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την άσκηση οργανωμένης και συγκροτημένης πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και τον συντονισμό και την συνεργασία ανάμεσα στους φορείς που δραστηριοποιούνται για την προστασία του. Στην Ελλάδα χαρακτηριστικά παραδείγματα προβλημάτων περιβάλλοντος που συνδέονται με το νερό είναι ο κίνδυνος υφαλμύρινσης παράκτιων υδροφορέων και η άμεση απειλή πηγών νερού από τα απόβλητα (κυρίως τα υγρά), τα φυτοφάρμακα και γενικά τα βιοκτόνα και τα χημικά λιπάσματα.
Οι Δ.Ε.Υ.Α. που είναι δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και λειτουργούν στις πόλεις της χώρας μας πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης στα 35 περίπου χρόνια της λειτουργίας τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος μέσα από:

  • την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις πόλεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους
  • την αντιπλημμυρική θωράκιση των πόλεων
  • την κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων

Οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν κατασκευάσει και λειτουργούν σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πάνω από 170 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, εξυπηρετώντας περισσότερους από 4.800.000 κατοίκους, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση του συνόλου της περιφέρειας της χώρας μας. Οι εγκαταστάσεις των βιολογικών καθαρισμών που λειτουργούν οι Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας είναι εφάμιλλα με αυτά των χωρών της Ε.Ε. Πριν από την ίδρυση των ΔΕΥΑ η κατάσταση στον τομέα ύδρευσης και ιδίως αποχέτευσης ήταν απογοητευτική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συμβολής των Δ.Ε.Υ.Α. στην προστασία του περιβάλλοντος είναι η πλήρης αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε παράκτιες αστικές περιοχές. Οι «γαλάζιες σημαίες» που έχουν λάβει πολλές παραλίες της χώρας μας οφείλονται και στα έργα των ΔΕΥΑ.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. υπενθυμίζει στην Πολιτεία ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι από τους κύριους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η επίλυση των προβλημάτων τους και η ενίσχυση του έργου τους θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και συνακόλουθα στη βελτίωση της προστασίας του υδατικού μας περιβάλλοντος.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store