Διημερίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 15:57

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Διαχείριση υγρών αποβλήτων σε μικρούς οικισμούς με ι.π.<2.000 – Καλές πρακτικές και διεθνής εμπειρία» που θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Ρέθυμνο, στο Ωδείο Ρεθύμνου (αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης»), την Πέμπτη 5 και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.

Στόχοι της διημερίδας:

Μετά τον "Καλλικράτη" οι Δ.Ε.Υ.Α. και οι Δήμοι ανέλαβαν στη χωρική τους αρμοδιότητα πολλούς μικρούς οικισμούς (με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 ι.κ.) με σημαντικές ανάγκες στον τομέα της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Την ανάγκη ολοκληρωμένης ενημέρωσης των στελεχών των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων όσον αφορά στη διαχείριση υγρών αποβλήτων στους μικρούς οικισμούς αρμοδιότητάς τους επιχειρεί να καλύψει η διημερίδα.

Ειδικότεροι στόχοι:

• Η μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ελληνικό και διεθνή χώρο στον τομέα της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για οικισμούς με ι.π. < 2000 σε φορείς που διαχειρίζονται τέτοιες εγκαταστάσεις.
• Οι δυνατότητες ομαδικής διαχείρισης τέτοιων εγκαταστάσεων ώστε να είναι τεχνικά αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη, ικανοποιώντας τους περιβαλλοντικούς στόχους και απαιτήσεις.
• Η δημιουργία εργαλειοθήκης που θα συμβάλλει στην επιλογή της πλέον αποτελεσματικής και οικονομικής λύσης.
• Η θέσπιση ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση και παρακολούθηση των μικρών εγκαταστάσεων σε μικρούς οικισμούς.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store