ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 11:02

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για να μάς υπενθυμίζει την ευθύνη μας απέναντι στο περιβάλλον και να μας παρακινεί να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.

Η φετινή Ημέρα Περιβάλλοντος εστιάζει στον περιορισμό των πλαστικών με στόχο να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για να αναλάβουν κάθε δυνατή πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που εκπροσωπεί 123 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, τονίζει ότι το περιβάλλον είναι βασικός συντελεστής της βιώσιμης ανάπτυξης που αλληλεπιδρά με τους άλλους δύο, την κοινωνία και την οικονομία. Επομένως, η υποβάθμιση και η επιδείνωση της κατάστασής του έχει επιπτώσεις και επιβραδύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί σήμερα ισχυρή απαίτηση των τοπικών κοινωνιών στη χώρα μας.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. που είναι δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και ειδικού σκοπού λειτουργούν με ανταποδοτικότητα στις πόλεις της χώρας μας πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και στα 40 περίπου χρόνια της λειτουργίας τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με τα δίκτυα αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, περισσότερες από 400, που έχουν κατασκευάσει και λειτουργούν ώστε το επεξεργασμένο νερό να επιστρέφει με ασφάλεια στο περιβάλλον. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την πλήρη αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε παράκτιες αστικές περιοχές. Πολλές από τις «γαλάζιες σημαίες» οφείλονται και στα έργα των Δ.Ε.Υ.Α.

Στη χώρα μας έχουμε ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από αστικές, γεωργικές και βιομηχανικές χρήσεις και υπεραντλήσεις που εγκυμονούν κινδύνους υφαλμύρινσης και εξάντλησης των αποθεμάτων. Η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού και του εθνικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και των αρχών της πρόληψης, του ελέγχου στην πηγή και την αιτία της ρύπανσης και της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει».

Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο στον τομέα των υδατικών πόρων επικαιροποιείται και αναθεωρείται συνεχώς ενσωματώνοντας τις εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας.

Μετά την Οδηγία 2020/2184/ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που πρόσφατα ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο, σήμερα συζητείται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα η πρόταση της νέας Οδηγίας για τη διαχείριση λυμάτων. Με την νέα Οδηγία που αναμένεται ότι θα ψηφισθεί το 2024, τριάντα περίπου χρόνια μετά την ισχύουσα Οδηγία 91/271/ΕΕ αναμένεται να βελτιωθεί το υδατικό περιβάλλον της Ε.Ε. που αντιμετωπίζει πολλές απειλές όπως η ρύπανση και η κλιματική κρίση. Η νέα Οδηγία που εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο, εφαρμόζοντας τις βασικές του αρχές, θα δημιουργήσει πολλές προκλήσεις στους φορείς παροχής ύδατος μεταξύ των οποίων και οι Δ.Ε.Υ.Α., αφού είναι πολύ απαιτητική ως προς την επεξεργασία των λυμάτων, απαιτεί νέες επενδύσεις, υψηλά επίπεδα τεχνολογίας και στοχεύει σε ενεργειακή ουδετερότητα (μέχρι το 2040) και κλιματική ουδετερότητα (μέχρι το 2050).

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έχει εκφράσει τις απόψεις της για την πρόταση της νέας Οδηγίας για τα λύματα μέσω της EUREAU στην οποία συμμετέχει εκπροσωπώντας μαζί με την ΕΥΑΘ τον τομέα υδάτων της χώρας μας και τις έχει κοινοποιήσει στους Έλληνες Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI). O προβληματισμός της επικεντρώνεται κυρίως στα προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α. και κυρίως στις δυσκολίες τους να επιταχύνουν την ενεργειακή τους αυτάρκεια, καθώς και στην υποστελέχωση. Τα προβλήματα αυτά αν δεν επιλυθούν σύντομα θα δυσκολέψουν την εφαρμογή της Οδηγίας από τις επιχειρήσεις.

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα πάρει μέρος σε ημερίδα που συνδιοργανώνει με το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ με θέμα την πρόταση της νέας Οδηγίας για τη διαχείριση λυμάτων με στόχο να ξεκινήσει ένας διάλογος για τις ρυθμίσεις της νέας Οδηγίας και την προετοιμασία των φορέων παροχής ύδατος για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store