Συνάντηση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την λειψυδρία και την ξηρασία (Αθήνα,12-14/9/2012)

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012 14:44

Στις 12-14 Σεπτεμβρίου 2012 ο κ. Μάρκος Σκληβανιώτης,χημικός μηχανικός,στέλεχος της ΔΕΥΑ Πάτρας και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ πήρε μέρος ως εκπρόσωπος της ΕΔΕΥΑ και της EUREAU στις εργασίες της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της Κοινής Στρατηγικής Εφαρμογής (CIS) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ με αντικείμενο τους δείκτες παρακολούθησης καταστάσεων ξηρασίας και λειψυδρίας. Η Ατζέντα, οι σημειώσεις της συνάντησης και οι παρουσιάσεις μπορούν να αναζητηθούν στο link https://www.dropbox.com/sh/wv9sxfdj5yvxxfb/ZA2DZj2bFV/WG%20WSD_Athens

Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον διότι σχετίζεται με την ανάπτυξη και παρακολούθηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Υδρολογικών Λεκανών.

Οι λεπτομέρειες (κυρίως τεχνικές) αποτυπώνονται στη Σημειώσεις της συνάντησης. Ωστόσο, οι εντυπώσεις από το διάλογο της συνάντησης μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα:

Οι δείκτες παρακολούθησης του φαινομένου της ξηρασίας είναι σημαντικοί όχι μόνο για την παρακολούθηση αλλά και την διαχείριση των Υδρολογικών Λεκανών και πρέπει να ενσωματώνονται στα σχετικά Διαχειριστικά Σχέδια. Έχει γίνει σημαντική εργασία και έχει αποκτηθεί εμπειρία από πιλοτικές μελέτες στο θέμα αυτό με αποτέλεσμα να έχουν συνταχθεί και σχετικοί πανευρωπαϊκοί χάρτες με βάση αυτούς τους δείκτες.
Τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί στις διάφορες μελέτες είναι μάλλον αποσπασματικά και ελλιπή ώστε να αποδίδουν με ακρίβεια την κατάσταση. Επιβάλλεται να αναπτυχθεί από την ΕΕ μια ολοκληρωμένη στρατηγική καταχώρησης και ανταλλαγής δεδομένων και μετρήσεων ώστε το υπόβαθρο που αναπτύσσεται να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες και συμπεράσματα.
Οι δείκτες της ξηρασίας είναι πέραν του τεχνικού και ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο, διότι από τη στιγμή που μια περιοχή ή ένα κράτος μέλος κριθεί ότι απειλείται από ξηρασία δικαιούται ή μπορεί να διεκδικήσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Συνεπώς η ανάπτυξη των χαρτών ξηρασίας για κάποια κράτη σημαίνει ότι θα πάρουν χρήματα και για κάποια άλλα ότι θα βάλουν χρήματα στο σχετικό χρηματοδοτικό σχήμα. Η μάχη μπορεί να είναι διακριτική είναι ωστόσο ορατή.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store