Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 15:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκ μέρους της Ενωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης που εκπροσωπεί 115 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, θα θέλαμε να κάνουμε γνωστό προς κάθε κατεύθυνση ότι:

Σε χθεσινά δημοσιεύματα στον Τύπο και στο διαδίκτυο με θέμα την μη απογραφή 133 δημοτικών επιχειρήσεων και ειδικότερα στην λίστα των δημοτικών επιχειρήσεων που δεν έχουν ακόμα απογραφεί περιλαμβάνονται και 16 Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).

Επειδή η μη απογραφή συνοδεύθηκε και από κριτική και υπονοούμενα ως προς τους λόγους της μη απογραφής των Δ.Ε.Υ.Α. (αλλά και των υπόλοιπων δημοτικών επιχειρήσεων) στο Μητρώο των Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην λίστα δεν απογράφονται διότι θέλουν να αποκρύψουν στοιχεία της λειτουργίας τους , θεωρούμε σκόπιμο και επιβεβλημένο να αποκαταστήσουμε την αλήθεια όσον αφορά στην μη απογραφή των εν λόγω Δ.Ε.Υ.Α.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. που αναφέρονται στα διάφορα δημοσιεύματα (πλην της Δ.Ε.Υ.Α. Λαυρεωτικής η οποία από λάθος περιλήφθηκε στην λίστα και ήδη έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση τονίζοντας ότι έχει απογραφεί στις 30/8/2013) δεν έχουν απογραφεί διότι τα σωματεία των εργαζομένων τους έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κι έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις οι οποίες απαγορεύουν στις αντίστοιχες Δ.Ε.Υ.Α. να απογράψουν το προσωπικό τους στο Μητρώο των Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου. Επομένως, οι Δ.Ε.Υ.Α. που δεν απεγράφησαν έχουν ως μοναδικό λόγο για την μη απογραφή του προσωπικού τους τον απόλυτο σεβασμό της δικαιοσύνης και των αποφάσεών της. Μάλιστα οι Δ.Ε.Υ.Α. που δεν απεγράφησαν έχουν ενημερώσει εγκαίρως για τους λόγους της μη απογραφής τους τόσο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και το εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών. Επομένως, είναι απορίας άξιο γιατί περιλαμβάνονται στην λίστα των δημοτικών επιχειρήσεων που δεν απεγράφησαν ή έστω γιατί δεν αναφέρεται ο σοβαρότατος λόγος της μη απογραφής τους ο οποίος είναι γνωστός στα συναρμόδια Υπουργεία που κοινοποίησαν την λίστα.
Παραπέρα τονίζουμε για μία ακόμα φορά ότι η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δεν ζήτησε ποτέ εξαίρεση των Δ.Ε.Υ.Α. από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απογραφή, αλλά ζήτησε να ληφθεί υπ' όψη από τα συναρμόδια Υπουργεία η νομοθεσία η οποία διέπει τις Δ.Ε.Υ.Α, αλλά και η φύση και η λειτουργία των επιχειρήσεων. Ειδικότερα ζήτησε να ληφθεί υπ' όψη ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 51 του ν. 1892/1990 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα , αλλά είναι δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, αυτοτελείς ως προς τους Δήμους σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο, τον ν. 1069/80 και το Δημοτικό Κώδικα (αρ. 252 παρ.4). Το προσωπικό των Δ.Ε.Υ.Α. δεν μισθοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, αλλά από ίδια έσοδα, οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και είναι ανταποδοτικές, αφού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους (ύδρευση, αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων, άρδευση, τηλεθέρμανση) επιβαρύνονται οι χρήστες των υπηρεσιών τους.

Τέλος, θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. προέβησαν σε καταγραφή του προσωπικού τους και άλλων στοιχείων της λειτουργίας τους η οποία συμφωνήθηκε σε συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 με την παρουσία των βουλευτών της Ν.Δ. κ.κ. Κ. Βιρβιδάκη και Μ. Ταμήλου. Από την καταγραφή προέκυψε ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι υποστελεχωμένες και αναδείχθηκαν οι ανάγκες τους σε προσωπικό αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών τους και τη διαχείριση κι εκτέλεση των έργων τους.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store