Καρασταύρου -ΔΕΥΑ Κομοτηνής: Τα οφέλη από την απολύμανση νερού με υπεριώδη ακτινοβολία

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 10:42

Μια σημαντική δράση ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, Δημήτρης Καρασταύρου. 

Ήταν πέρυσι τον Ιανουάριο όταν ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ μιλούσε για την προώθηση προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, του τεχνικού φακέλου για την κατασκευή υπερσύγχρονου υδραγωγείου. Με γρήγορες διαδικασίες, μέσα στους μήνες που ακολούθησαν, το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και κινήθηκαν και οι διαδικασίες δημοπράτησής του. Αναδείχθηκε η ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα προχωρήσει τις εργασίες εντός των επόμενων 18 μηνών. Προσφάτως, έπεσαν και οι υπογραφές της σύμβασης κατασκευής.

Για την απολύμανση του νερού το νέο υδραγωγείο δεν θα χρησιμοποιεί χλώριο, αλλά προηγμένη τεχνολογία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) που θα διασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή καθαρότητα!

Με άλλα λόγια πρόκειται για μια μονάδα τελευταίας τεχνολογίας, που θα λειτουργεί με τον πλέον σύγχρονο και ποιοτικό τρόπο.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από την πόλη της Κομοτηνής, οι οικισμοί του Δήμου που υδροδοτούνται είτε εξ ολοκλήρου είτε σε πολύ μεγάλο βαθμό από το υδραγωγείο Κομοτηνής, είναι οι: Ήφαιστος, Παραδημή, Μικρό Κρανοβούνιο, Μεγάλο Κρανοβούνιο, Μεσοχώρι, Υφαντές, Ροδίτης, Θρυλόριο, Φύλακας, Ανθοχώρι, Κόσμιο, Μικρό Δουκάτο, Μεγάλο Δουκάτο, Άγιοι Θεόδωροι, Σύμβολα, Καρυδιά, Πάνδροσος, Ιάμπολη, Σιδηράδες, Τυχηρό, Γρατινή.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής Δημήτρης Καρασταύρου μίλησε στην aftodioikisi.gr για το έργο, δίνοντας στοιχεία της τεχνικής έκθεσης.

«Η διύλιση του πόσιμου νερού θα γίνεται με ειδικά φίλτρα, αυτοκαθαριζόμενα, χωρίς σπατάλες και με ποιοτικά, δοκιμασμένα αποτελέσματα. Είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα στον κόσμο!»

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΤΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 2.016.260,16 €

Η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί με μέγιστη δυναμικότητα 600,00m3/h(Α’ Φάση), ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα επέκτασης της δυναμικότητας της σε 800,00m3/h(Β’ Φάση), όταν αυτό απαιτηθεί από τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Κομοτηνής.

 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας πόσιμου νερού θα αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:

α. Έργα εισόδου.

β. Έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού:

 

          Εγκατάσταση διύλισης πόσιμου νερού,

 

          Σύστημα αντίστροφης πλύσης των φίλτρων διύλισης με καθαρό νερό

 

          Μονάδα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία UV,

 

          Εφεδρικό σύστημα απολύμανσης με χλωρίωση

 

γ. Έργα διάθεσης επεξεργασμένου νερού.

 

δ. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

 

ε. Αντισκοριακή προστασία.

 

Το νέο σύστημα επεξεργασίας πόσιμου νερού θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής για την επεξεργασία παροχής νερού 600,00m3/hκαι θα περιλαμβάνει τα στάδια της κροκίδωση, συσσωμάτωσης, διύλισης και απολύμανσης.

Η μέθοδος διύλισης που επιλέχθηκε στη παρούσα μελέτη είναι αυτή της ταχείας διύλισης σε παράλληλα, αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα κλειστού τύπου, καθοδικής ροής, η οποία παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 

          Πολύ υψηλή απόδοση στη συγκράτηση αιωρούμενων στερεών και θολότητας

 

          Υψηλές ταχύτητες διύλισης με αποτέλεσμα τη μικρή απαίτηση σε χώρο

 

          Πλήρως αυτοματοποιημένος καθαρισμός των ταχυδιυλιστηριών με καθαρό νερό και αέρα, χωρίς να απαιτείται η χρήση μηχανικών μέσων

 

          Μικρές απαιτήσεις συντήρησης

 

Ως κύρια μέθοδος απολύμανσης του επεξεργασμένου νερού επιλέχθηκε η απολύμανση με υπεριώδης ακτινοβολία (UV) σε παράλληλα αυτοκαθαριζόμενα συστήματα κλειστού τύπου, καθώς παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με την μέθοδο της χλωρίωσης που εφαρμόζεται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Κομοτηνής. Συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα της απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία είναι:

          Πολύ υψηλή απόδοση στην καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών και των περισσότερων τύπων ιών.

 

          Απόλυτα ασφαλής μέθοδος απολύμανσης, με ταυτόχρονη εξάλειψη των κινδύνων που προκύπτουν από τη μεταφορά και χρήση του χλωρίου, καθώς αυτό συνιστά ένα ιδιαίτερα διαβρωτικό χημικό υλικό.

 

          Δεν υπάρχει κίνδυνός δημιουργίας τοξικών παραπροϊόντων στο επεξεργασμένο νερό.

 

          Δεν υπάρχει απαίτηση για την κατασκευή εγκαταστάσεων αποχλωρίωσης για την ελάττωση της υπολειπόμενης τοξικότητας των επεξεργασμένων εκροών, όπως συμβαίνει στη περίπτωση της χλωρίωσης

 

          Περιορισμένη απαίτηση χώρου.

 

          Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία με έλεγχο όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν τη απόδοση του συστήματος (χρόνος λειτουργίας λυχνιών, θερμοκρασία, ένταση υπεριώδους ακτινοβολίας, καθαρισμός λυχνιών κλπ) προκειμένου να εξασφαλίζεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα καταστροφής παθογόνων μικροοργανισμών και ιών.

 

          Το κόστος λειτουργίας του συστήματος περιορίζεται μόνο στη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, δεν απαιτούνται αναλώσιμα υλικά, όπως συμβαίνει στη περίπτωση της χλωρίωσης.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store