ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Υπεγράφη σύμβαση για δίκτυο ομβρίων στο Νησάκι

Παρασκευή, 17 Μαϊος 2019 15:24

Σύμβαση υπεγράφη την Παρασκευή 10/5 από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Νίκο Μπασακίδη και τον ανάδοχο Ιωάννη Τσούση, για την πραγματοποίηση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων ζώνης V, VI & VII Δήμου Καλαμάτας (περιοχή Νησάκι)». Το έργο έχει προϋπολογισμό 600.000 €, ο ανάδοχος προσέφερε έκπτωση 61,30% και το συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 232.201,22 € πλέον ΦΠΑ. Η παρέμβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 8 μήνες.

Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται από τις σιδηροδρομικές γραμμές μέχρι και την οδό Θράκης (στον άξονα βορρά-νότου) και από το Νέδοντα έως την οδό Ψαρών. Σε αυτήν θα γίνει συμπλήρωση των υπαρχόντων αγωγών ομβρίων με 1.760 μέτρα νέου δικτύου, διατομής Φ 500 – Φ 1.000, που θα παροχετεύει τα νερά της βροχής στο Νέδοντα. Επίσης, θα κατασκευασθούν 190 φρεάτια υδροσυλλογής, στην περιοχή του καινούργιου δικτύου και για την πύκνωση του υπάρχοντος.

Ο φάκελος του έργου υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Πολιανής και του οικισμού των Άνω Αρφαρών, προϋπολογισμού 793.000 €, θα υποβληθεί από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στην πρόσκληση 14.30.1.1 του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το έργο αφορά στην επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης, που σήμερα εξυπηρετεί τους οικισμούς Σταματινού, Πεύκου και Πελεκητού, προκειμένου να υδροδοτηθούν οι οικισμοί των Άνω Αρφαρών και της Πολιανής. Το δίκτυο θα τροφοδοτείται από την υπάρχουσα γεώτρηση στην περιοχή της Αγίας Άννας, στην Κοινότητα Βρωμόβρυσης, καθώς και από νέα γεώτρηση σε παρακείμενη περιοχή, την ανόρυξη της οποίας έχει ήδη δρομολογήσει η ΔΕΥΑΚ.

Για τη συμπλήρωση του φακέλου βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία έχει ανατεθεί από τη ΔΕΥΑΚ σε εξωτερικό μελετητή, ενώ αναμένεται η άδεια χρήσης της υπάρχουσας γεώτρησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα της Κοινότητας Πολιανής και του οικισμού των Άνω Αρφαρών.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store