Προσλήψεις 8 ατόμων στη ΔΕΥΑ Τρικάλων

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 16:30

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Τρικκαίων (Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων) γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ειδικότητες:

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ –ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέα –φορτωτή)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (αποφρακτικού)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανικού σαρώθρου)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

 

Έναρξη αιτήσεων: 21/12/2019

Λήξη αιτήσεων: 30/12/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store