Δήμος Κιλκίς: Στο ολιστικό σύστημα παρακολούθησης πηγών υδροληψίας η ΔΕΥΑΚ

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 12:04

Στο μικροσκόπιο του ενδιαφέροντος της ΔΕΥΑΚ μπαίνουν Γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές πόσιμου ύδατος και τίθενται υπό τον πλήρη έλεγχο της, σε μια καινούρια όσο και καινοτόμα απόπειρά της να θωρακίσει ποιοτικά, αλλά και ποσοτικά το αγαθό της ύδρευσης σε όλες ανεξαιρέτως τις πληγές υδροληψίας, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία.

Η Δημοτική Επιχείρηση κατέθεσε επισήμως πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Ιανουάριο του 2023 αναφορικά με τη λειτουργία ολιστικού συστήματος παρακολούθησης πηγών υδροληψίας και πέτυχε την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  2014 – 2020’’ με  χρηματοδότηση ύψους 9.000.000 ευρώ.

Στις ωφέλειες του έργου, πέραν του πλήρους και λειτουργικού ελέγχου των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, προσμετρώνται η χρήση αξιόπιστων στοιχείων για το υδατικό ισοζύγιο ως προς το αντλούμενο νερό, η εξοικονόμηση υδατικών πόρων από την άμεση καταγραφή των διαρροών στο εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αλλά και η μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας, παράμετρος στην οποία δίνει ειδική βαρύτητα η ΔΕΥΑΚ αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Γενικός στόχος του ολιστικού συστήματος είναι η παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας της ύδρευσης (παροχή, πίεση κ.α.) η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων της ύδρευσης.

Με την παρέμβαση εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί ακριβής αντίληψη για το συνολικό υδατικό ισοζύγιο, αντλούμενου και καταναλισκόμενου νερού και θα εξοικονομηθούν, όπως προαναφέρθηκε, υδατικοί πόροι από την ελεγχόμενη με όρους ακριβείας άντληση νερού από τις πηγές υδροληψίας. Θα υπάρξει άμεση καταγραφή των διαρροών στο εξωτερικό δίκτυο και στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισμών με απλό έλεγχο του εξερχόμενου νερού από τις δεξαμενές αποθήκευσης και του καταγεγραμμένου νερού που καταναλώνεται. Ταυτόχρονα η μείωση της αντλούμενης ποσότητας θα έχει ανάλογο δυναμικό στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, ο άμεσος εντοπισμός αφανών διαρροών θα έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών λόγω της μη επιμόλυνσης των αγωγών από φερτά υλικά και ιχνοστοιχεία του υπεδάφους σ’ αυτούς λόγω της αρνητικής πίεσης που δημιουργείται από την εμφάνιση διαρροών.

Το φυσικό αντικείμενο του ολιστικού συστήματος παρακολούθησης των πηγών υδροληψίας περιλαμβάνει:

-Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος

– Προμήθεια και εγκατάσταση των 148 τοπικών σταθμών ελέγχου στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ

– Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου λογισμικού για τη λειτουργία του συστήματος

– Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών επικοινωνιών, καταγραφής – απεικόνισης και διαχείρισης δεδομένων από τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου στον υπάρχοντα εξοπλισμό του ΚΕΛ της υπηρεσίας

– Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες υπηρεσίες ή φορείς απαιτούνται

– Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων, συσκευών, εξαρτημάτων αναφέρονται στη μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης κ.λ.π.)

– Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ)

– Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος

– Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση)

– Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και συντήρηση του συστήματος

– Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά τη δοκιμαστική λειτουργία

– Δωρεάν εγγύηση, συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας (συστήματος) το οποίο αναφέρεται στην τεχνική προσφορά και αξιολογείται.

Την απόφαση ένταξης της πράξης ‘’Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης πηγών υδροληψίας της ΔΕΥΑΚ’’ υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) Γεώργιος Ζερβός.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store