Γνωμοδοτήσεις έτους 2020

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2020

Έγγραφα

pdf 372_2020 Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή δημοφιλές

pdf 373_2020 δημοφιλές

pdf 374_2020 ΑΜΕΑ δημοφιλές

pdf 375_2020 ΑΜΕΑ δημοφιλές

pdf 376_2020 Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου δημοφιλές

pdf 377_2020 Μετάταξη υπαλλήλου δημοφιλές

pdf 378_2020 ΑΜΕΑ δημοφιλές

pdf 379_2020 Προϋπολογισμός δημοφιλές

pdf 380_2020 Συγκρότηση Δ.Σ. εκπρόσωπος εργαζομένων δημοφιλές

pdf 381_2020 Επιδόματα υπαλλήλων δημοφιλές

pdf 382_2020 Αναγνώριση προϋπηρεσίας συνάφεια δημοφιλές

pdf 383_2020 δημοφιλές

pdf 384_2020 δημοφιλές

pdf 385_2020 δημοφιλές

pdf 386_2020 Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. δημοφιλές

pdf 387_2020 Επίδομα Ισολογισμού δημοφιλές

pdf 389_2020 Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοφιλές

pdf 390_2020 δημοφιλές

pdf 391_2020 δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store