Γνωμοδοτήσεις έτους 2021

31i gs banner

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2021

Έγγραφα

pdf 417_2021 Αναδρομική χρέωση των τελών αποχέτευσης δημοφιλές

pdf 418_2021 Εσωτερικός έλεγχος - ν. 4795/2021 δημοφιλές

pdf 419_2021 Συνεδριάσεις Δ.Σ. δημοφιλές

pdf 420_2021 Προϋπηρεσία δημοφιλές

pdf 421_2021 Απόσπαση υπαλλήλου λόγω συνυπηρέτησης δημοφιλές

pdf 422_2021 Ορισμός δικηγόρου δημοφιλές

pdf 423_2021 Εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου δημοφιλές

pdf 424_2021 Αποδοχές Προέδρου αστυνομικού δημοφιλές

pdf 425_2021 Ενιαία Αρχή Πληρωμής δημοφιλές

pdf 426_2021 Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία δημοφιλές

pdf 427_2021 Μηχανικοί και ΣΣΕ δημοφιλές

pdf 428_2021 Δωρεές στις πληγείσες Δ.Ε.Υ.Α. δημοφιλές

pdf 429_2021 Αναγνώριση μεταπτυχιακού δημοφιλές

pdf 430_2021 Επίβλεψη μελέτης δημοφιλές

pdf 431_2021 Μετάταξη δημοφιλές

pdf 433_2021 Μισθολογικό υπαλλήλου δημοφιλές

pdf 434_2021 δημοφιλές

pdf 435_2021 Κοινωνικό Τιμολόγιο δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store