Γνωμοδοτήσεις έτους 2022

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2022

Έγγραφα

pdf 453_2022 Τοποθέτηση προϊσταμένου δημοφιλές

pdf 454_2022 Συνταξιοδότηση δημοφιλές

pdf 455_2022 Καταβολή δώρου εργαζομένων δημοφιλές

pdf 456_2022 Τοποθέτηση υπαλλήλου σε οργανική θέση δημοφιλές

pdf 457_2022 Συνταξιοδότηση

pdf 458_2022 Προϋπηρεσία δημοφιλές

pdf 459_2022 Άδεια ανάπαυσης

pdf 460_2022 Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία

pdf 464_2022 Μειωμένο ωράριο

pdf 465_2022 Παραγραφή οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store